Архиве

Književni i razgovorni jezik

Termin srpski jezik ima svoje šire i uže značenje. U širem značenju to je skup idioma koji upotrebljavaju Srbi. A tri su tipa tih idioma: a) srpski organski idiomi b) srpski književni ili standardn…

Source: Književni i razgovorni jezik

Advertisements

Vest

Vest je osnovni oblik novinarskog izražavanja. Vest mora da bude: aktuelna, istinita, važna, zanimljiva i sažeta. Vest mora da sadrži navođenje podataka bez ličnog komentara. Vest mora da odgovori na sledeća pitanja:

KO?

ŠTA?

GDE?

KADA?

ZAŠTO?

KAKO?

Redosled pitanja u jednoj vesti ne mora da bude uvek isti, on će zavisiti od toga kakva je vest, odnosno šta u njoj želimo da naglasimo.