Архиве

Школско такмичење

Школско такмичење из српског језика 2015/16. године

  1. разред

 

 

  1. Којим писмом је писан „Душанов законик“?

___________________________________________________________________________

  1. Наведи наслов списа који је у 9. веку написао Црноризац Храбар.

__________________________________________________________________________

  1. Напиши збирни број изведен од основног броја 12.

__________________________________________________________________________

 

  1. Одреди врсте подвучених речи у примеру: Штавише, те ћушке нису биле ради форме, већ и те како праве.

Штавише ____________ , ради________________.

 

  1. Разврстај речи: СВЕЗНАЊЕ, ЗНАЊЕ,СВЕ и СВЕЗНАЛИЦА према типу творбе:
  • проста реч _____________;    
  • 2) изведеница _____________;
  •  КРАСТА,КРСТ,СТРАСТ,СТРУНА,РВАЊЕ,ПОРАВНАЊЕ,РЕВИЗОР,ТРЗАВИЦА,ТРЕЗОР.7. Заокружи слово испред реченице употребљене са комуникативном реченицом жеље:     б) Да ти мени и даље ређаш петице!     г) Што бих волео да добијеш петицу!8. Одреди врсту подвучених синтагми:   б) Певам далеко боље него што цртам._______________________________  __________.а) призренско-тимочком дијалекту;в) косовско-ресавском дијалекту; а) хомонимије;в) полисемије;13. Подвуци правилно написане речи: а) Сео је на степеник.                    Падеж:________________; Значење_________________; а) Петак је ученик петог разреда.в) Пчела лети око цвета Нисам се ___________________посвађао.17. Наведи ознаку за кратки акценат који не може бити у једносложним речима:18. Препиши правилно писаним словима реченицу:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Advertisements

Школско такмичење – шести разред

Основна школа ,,Јован Цвијић“
Костолац
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
VI РАЗРЕД

1. У следећој реченици подвуци све предњонепчане сугласнике:
ЧЕШЋЕ УПОТРЕБЉАВАЈ УШИ НЕГОЛИ ЈЕЗИК.
2. Следећу реченицу допуни одговарајућим облицима ( множине) именице ПОСЕТИЛАЦ и ГЛЕДАЛАЦ:
Већина _____________________ и __________________ сматра да је њихов тим играо
ПОСЕТИЛАЦ ГЛЕДАЛАЦ
боље од противничког. Наставите са читањем

Уметничка књижевност

 

Уметничка књижевност

Настала је са појавом писма; Познат је аутор, време и место настанка; Важан је лични доживљај света; Разлика је у врстама, темама, мотивима, ликовима; Дели се на родове и врсте.

Епски род

Наратор објективно приповеда о догађајима, доживљајима и ликовима. Приповеда се у 1.или 3.лицу; У епском делу постоји тема, фабула, ликови; Облици казивања су: дијалог, монолог, нарација и дескрипција; Дели се на врсте: епска песма, новела, приповетка, бајка, роман…

Драмски род

Одлика драме јесте радња која се одвија на сцени, пред очима гледалаца; Одлике драмског текста јесу: лица, дијалог, монолог, дидаскалије; Дели се на врсте: трагедију, комедију, драму у ужем смислу,…

Лирски род

Одликују је субјективна(лична) осећања, размишљања, расположења; Говорно лице је лирски субјекат; Лирску песму одликују осећајност, субјективност, сликовитост, музикалност и сажетост; Дели се на врсте: љубавна песма, родољубива, дескриптивна, мисаона, социјална,…

ЗАДАТАК

Поред сваког примера из наведених књижевних дела напиши ком књижевном роду припада.

1.

Капетан: А сад ми реци шта је – најјаче на свету?

Чудовиште: Најјачи на свету је слон!

Капетан: ( збуњено): Шта рече?                                  

                                                     ( Душан Радовић ,,Капетан Џон Пиплфокс“)

Књ. род:_______________________

Читаве ноћи Јованче је немирно спавао. Тек затвори очи, и већ се нађе у непознатој суморној пећини. Иза каменита стуба вири лисица, кези се. Дјечака хвата страх: ево је, сад ће скочити! Уто однекле испаде Николица с кујом. Јованче му, сав срећан, ђипа у сусрет и … бубне с кревета право на земљу.

                                                   ( Бранко Ћопић ,, Орлови рано лете“)

Књ. род:_______________________

 

Иза шума, иза гора, иза река, иза мора,

Жбуња, трава,

-опет ноћас тебе чека чудна нека звезда плава,

Звезда права.

                                                   ( Мирослав Антић ,,Плава звезда“)

Тест о гласовима и гласовним променама

                                                     Kontrolni zadatak za 6

Иницијални тест за пети разред

1. Одреди врсте подвучених  речи у следећој реченици:

Лука пије чај са две мале коцке шећера.

2. У следећем примеру подвуци придеве и одреди им врсту:

Милина старија сестра је јуче кришом појела два велика парчета чоколадне торте и попила шољу хладног млека.

а) описни придеви:______________________________________________________;

б) присвојни придеви: ___________________________________________________;

в) градивни придеви:_____________________________________________________.

3. Одреди врсту подвучених именица у примерима:

На прозору спавао је мачак Тома. Сиво маче шуњало се кроз лишће и грање.

4. Следећу реченицу из неуправног пребаци у управни говор:

Мита га је упитао да ли да ће ићи у биоскоп. ___________________________________________

5.Какве су по значењу, односно по својој говорној улози следеће реченице:

а) Шта радиш сутра? ___________________________________;

б) Заиста је хладно! ____________________________________;

в) Мачак спава крај пећи. _________________________________.

6.Повежи писца са његовим делом:

Гроздана Олујић                                     Мрав добра срца

Душан Радовић                                        Олданини вртови

Ханс Кристијан Андерсен                        Циганин хвали свога коња

Бранислав Црнчевић                               Плави зец

Јован Јовановић Змај                              Ружно паче

7. Следећим глаголима одреди глаголски облик, лице и број.

Сада учим, а касније ћу доћи да видим како сте нацртали цртеж.

глагол              глаголски облик               лице              број

учим                 _____________               ________       ______________

доћи ћу            _____________               ________       _______________

сте нацртали   _____________               ________      _______________

8. Уочи грешке па правилно, писаним словима ,препиши реченице:

а) НЕ ЗНАМ ДАЛИ ЈЕ МИЛОШ БИЈО ИКАДА НА ФРУШКОЈ ГОРИ.

________________________________________________________

б)  ИВАН ИДЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА.

__________________________________________________________