Архиве

Књижевнотеоријски појмови

Књижевнотеоријски појмови

Advertisements

Уметничка књижевност

 

Уметничка књижевност

Настала је са појавом писма; Познат је аутор, време и место настанка; Важан је лични доживљај света; Разлика је у врстама, темама, мотивима, ликовима; Дели се на родове и врсте.

Епски род

Наратор објективно приповеда о догађајима, доживљајима и ликовима. Приповеда се у 1.или 3.лицу; У епском делу постоји тема, фабула, ликови; Облици казивања су: дијалог, монолог, нарација и дескрипција; Дели се на врсте: епска песма, новела, приповетка, бајка, роман…

Драмски род

Одлика драме јесте радња која се одвија на сцени, пред очима гледалаца; Одлике драмског текста јесу: лица, дијалог, монолог, дидаскалије; Дели се на врсте: трагедију, комедију, драму у ужем смислу,…

Лирски род

Одликују је субјективна(лична) осећања, размишљања, расположења; Говорно лице је лирски субјекат; Лирску песму одликују осећајност, субјективност, сликовитост, музикалност и сажетост; Дели се на врсте: љубавна песма, родољубива, дескриптивна, мисаона, социјална,…

ЗАДАТАК

Поред сваког примера из наведених књижевних дела напиши ком књижевном роду припада.

1.

Капетан: А сад ми реци шта је – најјаче на свету?

Чудовиште: Најјачи на свету је слон!

Капетан: ( збуњено): Шта рече?                                  

                                                     ( Душан Радовић ,,Капетан Џон Пиплфокс“)

Књ. род:_______________________

Читаве ноћи Јованче је немирно спавао. Тек затвори очи, и већ се нађе у непознатој суморној пећини. Иза каменита стуба вири лисица, кези се. Дјечака хвата страх: ево је, сад ће скочити! Уто однекле испаде Николица с кујом. Јованче му, сав срећан, ђипа у сусрет и … бубне с кревета право на земљу.

                                                   ( Бранко Ћопић ,, Орлови рано лете“)

Књ. род:_______________________

 

Иза шума, иза гора, иза река, иза мора,

Жбуња, трава,

-опет ноћас тебе чека чудна нека звезда плава,

Звезда права.

                                                   ( Мирослав Антић ,,Плава звезда“)