Tag Archive | школско такмичење

Школско такмичење

Школско такмичење из српског језика 2015/16. године

  1. разред

 

 

  1. Којим писмом је писан „Душанов законик“?

___________________________________________________________________________

  1. Наведи наслов списа који је у 9. веку написао Црноризац Храбар.

__________________________________________________________________________

  1. Напиши збирни број изведен од основног броја 12.

__________________________________________________________________________

 

  1. Одреди врсте подвучених речи у примеру: Штавише, те ћушке нису биле ради форме, већ и те како праве.

Штавише ____________ , ради________________.

 

  1. Разврстај речи: СВЕЗНАЊЕ, ЗНАЊЕ,СВЕ и СВЕЗНАЛИЦА према типу творбе:
  • проста реч _____________;    
  • 2) изведеница _____________;
  •  КРАСТА,КРСТ,СТРАСТ,СТРУНА,РВАЊЕ,ПОРАВНАЊЕ,РЕВИЗОР,ТРЗАВИЦА,ТРЕЗОР.7. Заокружи слово испред реченице употребљене са комуникативном реченицом жеље:     б) Да ти мени и даље ређаш петице!     г) Што бих волео да добијеш петицу!8. Одреди врсту подвучених синтагми:   б) Певам далеко боље него што цртам._______________________________  __________.а) призренско-тимочком дијалекту;в) косовско-ресавском дијалекту; а) хомонимије;в) полисемије;13. Подвуци правилно написане речи: а) Сео је на степеник.                    Падеж:________________; Значење_________________; а) Петак је ученик петог разреда.в) Пчела лети око цвета Нисам се ___________________посвађао.17. Наведи ознаку за кратки акценат који не може бити у једносложним речима:18. Препиши правилно писаним словима реченицу:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Advertisements

Школско такмичење – шести разред

Основна школа ,,Јован Цвијић“
Костолац
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
VI РАЗРЕД

1. У следећој реченици подвуци све предњонепчане сугласнике:
ЧЕШЋЕ УПОТРЕБЉАВАЈ УШИ НЕГОЛИ ЈЕЗИК.
2. Следећу реченицу допуни одговарајућим облицима ( множине) именице ПОСЕТИЛАЦ и ГЛЕДАЛАЦ:
Већина _____________________ и __________________ сматра да је њихов тим играо
ПОСЕТИЛАЦ ГЛЕДАЛАЦ
боље од противничког. Наставите са читањем